06

juni

Revolusjonshelt og agitator. Steinar Gil om Aleksandra Kollontaj i Norge

Tirsdag 6. juni kl. 13.00–15.00

Den russiske revolusjonshelten, agitatoren, forfatteren og feministen Aleksandra Kollontaj (1872–1952) oppholdt seg to perioder i Kristiania/Oslo i 1920-årene som Sovjetunionens offisielle representant og en av de første kvinnelige diplomatene i verden. Hun ble høyt respektert og la mye av grunnlaget for det senere forholdet mellom Norge og Sovjetunionen.

Russiskfilolog og diplomat Steinar Gil var tidligere tilknyttet ambassadene i Warszawa, Moskva, Baku og Vilnius, og har bidratt til oversettelsen av boken «Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922–1930»

samlingen nettsidene