25

sep

Pop! Alf Prøysen i alle kanaler

I anledning 100-årsjubileet for Alf Prøysens fødsel viser Nasjonalbibioteket utstillingen Pop! Alf Prøysen i alle kanaler.

«Radio, grammofonindustri og tv har båret Prøysen-ordet ut i landet og fått det forstått», sa redaktør av Magasinet for alle, Nils Johan Rud, i et radiokåseri om Alf Prøysen i 1971. Dermed pekte han på en vesentlig forutsetning for Alf Prøysens popularitet: den medieteknologiske eksplosjonen på 1950-tallet.

De moderne mediene ga Prøysen en direkte kanal ut til folket. Kanskje er det først når vi studerer den dynamiske iscenesettelsen av Prøysens verker i ulike medier, at vi forstår hans unike posisjon som populær kunstner og litterær artist.

Utstillingen blir stående til 31. januar 2015

Samlingen Nettsidene