04

sep

Norges dokumentarv og internasjonal forsking. Fagseminar

Måndag 4. september kl. 11.00–16.15

Hva er verdien av dokumentarvlisten for norsk og internasjonal forskning? Treffer Norges dokumentarv norske forskningsmiljøer? Registeret for Norges dokumentarv har nå 101 innførsler. Seminaret tar opp verdien av humanistisk forskning og nasjonale registre, som er aktuelle tema sett i lys av den ferske stortingsmeldingen om humaniora og debatten om nasjonal kanon.

For mer informasjon og påmelding se Kulturrådet .

Arr: Den norske komiteen for verdens dokumentarv

samlingen nettsidene