03

juni

NOLUG-møte: Europeana

Tid: 03.06.2014
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, Auditorium S141
Arrangør: NOLUG i samarbeid med HiOA

NOLUG i samarbeid med HiOA arrangerer møte om Europeana - en felleseuropeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett.

Vi har invitert Lars Rogstad fra Kulturrådet og Marit Vestlie fra Nasjonalbiblioteket for å presentere Europeana. Europeana.eu er EUs store satsing for å etablere en åpen internettportal til malerier, filmer, bøker, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa som har blitt digitalisert. Her er det samlet mange millioner objekter og over 2000 europeiske institusjoner, deriblant Rijksmuseum i Amsterdam og British Library, har bidratt til samlingen. Kulturrådet er nasjonal aggregator for Norges innhold på Europeana og koordinerer Norges deltakelse i ulike prosjekter. Nasjonalbiblioteket leverer digitalt materiale til Europeana.

http://www.europeana.eu/

Påmelding til Jofrid.Holter@hioa.no innen 30. mai.

Mer på http://nolug.no

Samlingen Nettsidene