18

nov

Mission (im)possible(?)! Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring

Tid: 18.-19.11.2014
Sted: Quality hotell Klubben, Tønsberg
Arrangører: Fylkesbibliotekene i Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold.

En nasjonal konferanse om bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring. Dette er sentrale temaer i arbeidet med å gjøre bibliotekene og bibliotektjenestene mer synlige og tydelige i lokalsamfunnet. Og det er ikke mindre viktig etter at ny biblioteklov trådte i kraft med et forsterket samfunnsoppdrag for folkebibliotekene. Dette må kommuniseres!

Viktige spørsmål behandles på konferansen: Hvordan gjøre bibliotek mer synlige? Hva er en merkevare og hva er godt omdømme? Hva skal vi kommunisere og hvordan? Har våre anstrengelser noen effekt?

Målgrupper er særlig ledere og bibliotekansatte i folkebibliotekene samt representanter for kultur- og kommuneadministrasjonene. Konferansen vil også være relevant for skole- og fagbibliotek da temaene behandles med et generelt utgangspunkt.

Programmet i detalj

Påmeldingsfrist er 9. september 2014.

Følg med på: http://vfk.empatix.no/mission-possible?tab=home

Konferansen vil også markere avslutningen på evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene , et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket.

Samlingen Nettsidene