11

juni

Lyrikk, takk! Seminar om samtidslyrikken i innkjøpsordningene

Tid: 11.06.2014
Sted: Café Ibsen, Løkkestredet 7, 4876 Grimstad
Arrangør: Nasjonalbiblioteket, Forfatterforeningen og Norsk kulturråd

Vertskap: Fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder
Målgruppe: Ansatte i bibliotek og andre med interesse for formidling av lyrikk

Formålet med seminaret er å informere om kulturfondbøkene og innkjøpsordningene. Seminaret skal også inspirere blant annet bibliotekansatte til å lage egne arrangementer og aktiviteter om formidling av lyrikk. Det blir innlegg om bibliotekenes samfunnsoppdrag, aktuelle formidlingstiltak og om norsk samtidslyrikk. Vi får også høytlesing av lyrikerne Øystein Hauge og Torild Wardenær. Om kvelden møter de samme lyrikerne publikum på No 9 i Arendal fra kl 1930-2100. Musikk ved Espen Larsen og Rasmus Solem. Gratis inngang.

Program:
09:30:10:00 Registrering, kaffe og te
10:00:10:05 Velkommen ved fylkesbiblioteket
10:05:10:10 Lyrikkopplesing v/Øystein Hauge
10.10:10:40 Om kulturfondbøkene - Innledning v/ Wenche Fosslien, Norsk kulturråd
10.40:11:10 Folkebibliotekenes samfunnsansvar og formidlingsoppgaver med eksempler på vellykkede tiltak v/Hilde Ljødal, Nasjonalbiblioteket. Spørsmål og svar
11.30: Lunsj
12.00: 12:45 Foredrag om den norske samtidslyrikken v/ Ann Kavli
13.00: 13:45 Fremføring av lyrikk v/forfattere Øystein Hauge og Torild Wardenær
Ca 13.45: Slutt

Påmeldingsfrist: 4. juni til https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/aabkkurs/
Kontaktpersoner: Grethe Tvede ( grethe@aabk.no ) eller Randi Nilsen ( randi@aabk.no )
Pris: Seminaret er gratis

samlingen nettsidene