05

mai

Landskonferanse foto

Tid: 05.-06.05.2014
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo
Arrangør: Norsk kulturråd

Landskonferansen arrangeres årlig, og samler primært personer i arkiv, bibliotek og museer som jobber med fotografi, men også representanter fra utdannings- og forskningsmiljøer og andre interesserte. Vårt mål er at konferansen skal fungere både som møteplass og som arena for faglig oppdatering, diskusjon og inspirasjon.

Årets konferanse arrangeres i samarbeid med nordiske kolleger for å markere fotografiets 175-års jubileum i et nordisk perspektiv. Med utgangspunkt i et antall «brytninger» vi mener betegner dagens situasjon, vil vi invitere til refleksjon og dialog rundt status og veien videre.

Landskonferansen arrangeres av Kulturrådet i samarbeid med Landsforeningen til bevaring af foto og film, Finlands fotografiska museum, Nordiska museet, Islands nasjonalmuseum og Preus museum.

Mer informasjon: http://kulturradet.no/kalender/hendelse/-/asset_publisher/cZ26/content/kalender-landskonferanse-foto-2014

Samlingen Nettsidene