04

feb

Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium: Fridtjof Nansens vendevannhenter (1901)

Fridtjof Nansen leser temperaturen fra vannhenteren. Polhavet, 12. juli 1894
Fotograf ukjent. Eier: Nasjonalbiblioteket

Kl. 13–15 i "Slottsbiblioteket" (Det gamle auditoriet)

Til havs med oseanografien, ned i sjøen med vannhentere.  Hvorfor satte Nansens vendevannhenter (1901) standard for å ta prøver?

Foredrag ved Vera Schwach, historiker med havforskning og fiskeriforvaltning som spesialfelt. For tiden er Schwach knyttet til NTNU for å skrive forskningsrådenes historie.

Rundt 1900 hørte den svenske kjemikeren Otto Pettersson (1848–1941) og Fridtjof Nansen (1861–1930) til en gruppe skandinaviske forskere som utforsket havet, og ivret for at deres teorier, metoder og instrumenter skulle vinne autoritet og sette standard internasjonalt. Vera Schwach viser hvordan Nansen og kollegaer utviklet vannhentere og vant gjennomslag i Nord-Europa og Amerika, mens franske naturvitere avviste alle skandinaviske tilnærmelser. Historien bygger på en korrespondanse skrevet mellom 1888 og 1917. De cirka 160 brevene oppbevares i Nasjonalbiblioteket i Oslo og Göteborgs universitetsbibliotek.

Samlingen Nettsidene