01

april

Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium: Christian Peter Bianco Boeck – Norges første professor i fysiologi

Christian Peter Bianco Boeck (1798–1877)
Fotograf: Fedor Tegnér. Eier: Nasjonalbiblioteket

Kl. 13–15 i "Slottsbiblioteket" (Det gamle auditoriet)

Christian Peter Bianco Boeck – Norges første professor i fysiologi
Foredrag ved Per Stockfleth Enger, professor emeritus i zoofysiologi fra Universitetet i Oslo

Christian Peter Bianco Boeck (1798-1877) var en sentral skikkelse i hovedstadens akademiske liv omkring midten av 1800-tallet. Han var en allsidig naturforsker, og fra 1840 professor i fysiologi, komparativ anatomi og veterinærmedisin ved universitetet i Christiania. Han var Videnskabs-Selskabets første preses og blant medstifterne av Den physiographiske Forening, Det Norske Medicinske Selskab og leseselskapet Athenæum.  Boeck arbeidet iherdig, men forgjeves, i mange år for å få opprettet en veterinærskole i Christiania.

 

 

Samlingen Nettsidene