03

juni

Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium: Botanikkpionerene Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen

Hanna Resvoll-Holmsen ved Krossfjorden på Svalbard i 1908.
Foto: Norsk polarinstitutt

Kl. 13–15 i "Slottsbiblioteket" (Det gamle auditoriet)

To kvinnelige botanikk-pionerer: Søstrene Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen
Foredrag ved Bredo Berntsen. Berntsen har skrevet en rekke bøker om natur og miljøvern og var tidligere universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo.

Søstrene Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen var de første kvinnene som markerte seg som fagbotanikere i Norge. Begge var knyttet til Universitetet i Kristiania, og begge hadde plantelivet i fjellet som hovedtema. Thekla Resvoll (1871-1948) ble amanuensis ved Botanisk Laboratorium. Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943) ble dosent i plantegeografi.  I sin biografi om Hanna kaller Bredo Berntsen henne "en grønnstrømpe" fordi hun var den første markerte naturverner i Norge, som blant annet bidro til å forhindre at Gjende ble utbygget

Velkommen!

Samlingen Nettsidene