07

nov

Kritikken av Uten en tråd. Tore Rem, Anne Sæbø og Ane Farsethås

7. nov kl. 19.00

Hvor går grensene for hva det er lov å skrive av skjønnlitteratur? På 1950- og 60-tallet aktualiserte blant annet Mykle-saken dette spørsmålet. Jens Bjørneboes Uten en tråd kom ut høsten 1966. Boka ble forbudt i Oslo byrett 29. juni 1967, en dom Høyesterett stadfestet 15. desember samme år.

Professor Tore Rem fra Universitetet i Oslo, fagreferent i nordisk språk og litteratur ved Universitetsbiblioteket i Oslo Anne Sæbø og redaktør og kulturredaktør i Morgenbladet Ane Farsethås samtaler om Uten en tråd.

Arrangementet er en del av serien «Litteraturkritikkens historie».

Litteratur må leses for at den skal leve. Norsk litteraturkritikks historie inneholder en rekke lidenskapelige konfrontasjoner mellom litterære verker og deres første lesere i offentligheten: kritikerne. I fem arrangementer om norsk litteraturkritikk dykker Nasjonalbiblioteket ned i noen avgjørende øyeblikk i kritikkens historie fra mottakelsen av Camilla Colletts Amtmandens Døttre i 1854-55 til debatten rundt Kaj Skagens oppgjør med ml-bevegelsen i boka Bazarovs barn fra 1983. Våren 2018 samles trådene med en kritikkhistorisk konferanse.

05.09 | Amtmandens Døttre. Tone Selboe, Erik Bjerck Hagen og Marius Wulfsberg

26.09 | Albertine. Irene Iversen, Cathrine Grøndahl og Trond Haugen

24.10 | Sår som ennu blør. Hanne Ørstavik, Janneken Øverland og Trond Haugen

07.11 | Uten en tråd. Tore Rem, Anne Sæbø og Ane Farsethås

05.12 | Bazarovs barn. Jahn Thon, Bernhard Ellefsen og Kaja Schjerven Mollerin

samlingen nettsidene