05

des

Kritikken av Bazarovs barn. Jahn Thon, Bernhard Ellefsen og Kaja Schjerven Mollerin

5. desember kl. 19.00

Høsten 1983 utga Kaj Skagen Bazarovs barn, et kompromissløst oppgjør med 1970-tallets politiske litteratur. Boka utløste en av de heftigste diskusjonene i norsk litteraturhistorie om forholdet mellom litteratur og politikk. I Dagbladet skrev Hans Fredrik Dahl at Skagen kjørte i «brune spor» og at han ville «reetablere det kultursyn som har ligget nede siden 1945».

Professor emeritus Jahn Thon, kritiker i Morgenbladet Bernhard Ellefsen og Kaja Schjerven Mollerin samtaler om boka og debatten som fulgte.

Arrangementet er en del av serien «Litteraturkritikkens historie».

Litteratur må leses for at den skal leve. Norsk litteraturkritikks historie inneholder en rekke lidenskapelige konfrontasjoner mellom litterære verker og deres første lesere i offentligheten: kritikerne. I fem arrangementer om norsk litteraturkritikk dykker Nasjonalbiblioteket ned i noen avgjørende øyeblikk i kritikkens historie fra mottakelsen av Camilla Colletts Amtmandens Døttre i 1854-55 til debatten rundt Kaj Skagens oppgjør med ml-bevegelsen i boka Bazarovs barn fra 1983. Våren 2018 samles trådene med en kritikkhistorisk konferanse.

05.09 | Amtmandens Døttre. Tone Selboe, Erik Bjerck Hagen og Marius Wulfsberg

26.09 | Albertine. Irene Iversen, Cathrine Grøndahl og Trond Haugen

24.10 | Sår som ennu blør. Hanne Ørstavik, Janneken Øverland og Trond Haugen

07.11 | Uten en tråd. Tore Rem, Anne Sæbø og Ane Farsethås

05.12 | Bazarovs barn. Jahn Thon, Bernhard Ellefsen og Kaja Schjerven Mollerin

samlingen nettsidene