05

nov

I Slottsbiblioteket. Polarlegen Henrik Greve Blessing: "Fram" og tilbake

Henrik Greve Blessing på "Fram" (1896-1899)
Fotograf: Fridtjof Nansen

Kl. 13–15 i Slottsbiblioteket

Foredrag ved Kaare Norum, ernæringsfysiolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Professor Kaare Norum har fulgt livsløpet til legen Henrik Greve Blessing (1866-1916) fra han ble engasjert av Fridtjof  Nansen som skipslege på «Fram» i 1896 til han endte sine legegjerning på hvalfangst nær Sydpolen.  Under polarferden ble Blessing avhengig av morfin og kokain. Hans livslange brevveksling med Fridtjof Nansen gir kunnskap om behandling av narkotikaavhengighet på begynnelsen av 1900-tallet. Brevene viser også nye og ukjente sider ved Nansen personlighet

Samlingen Nettsidene