03

des

I Slottsbiblioteket: Paul Steenstrup – visjonær teknolog og førindustriell industrigründer

Vannsøylemaskin til sølvgruvene på Kongsberg
Tegning av Paul Steenstrup (Kilde: Riksarkivet)

Kl. 13–15 i Slottsbiblioteket

Foredrag ved Bjørn Ivar Berg, historiker ved Norsk bergverksmuseum i Kongsberg.

Paul Steenstrup (1772–1864) var grunnlegger av Kongsberg Våpenfabrikk i 1814 og ble senere sølvverksdirektør. Steenstrup studerte naturfag og teknologi ved universitetet i København og Bergseminaret på Kongsberg. Etter studiereiser i Europa, sendte staten ham tilbake til Kongsberg der han igangsatte et jernverk, et ull- og linnetmanufaktur og andre industriprosjekter, og var aktiv som oppfinner og innovatør. Flere av idéene ble ikke utført og noen av prosjektene lyktes dårlig, men Steenstrups virksomhet belyser en visjonær teknologs virke og utfordringer før Norge ennå for alvor var kommet med i industrialiseringen.

Samlingen Nettsidene