22

nov

Filmkomponisten Gunnar Sønstevold: "Høysommer"

Kl. 17 i Mediatekets minikino

Vising av filmen Høysommer
Arild Brinchmann, 1958, 95 min.
I rollene: Urda Arneberg, Jørn Ording, Ola Isene, Lalla Carlsen

Filmen blir også vist: laurdag 8. desember kl. 12

«Som lettsindig, forkommen hustru kommer jeg forgiftet og bunn ulykkelig, drivende i en båt utover fjorden. Jeg har allerede flere ganger bedratt min mann, i et anfall av tristhet har jeg ønsket å gjøre slutt på det hele. Men skjebnen vil noe annet, og ved en tilfeldighet fører strømmen meg til en ø og jeg redder livet». Slik introduserar Urda Arneberg filmatiseringa av novella «Nina» av Cora Sandel for Aftenposten. Det er fyrvaktaren Rasmus som kjem ho til unnsetning, og tek ho inn til seg. Eit forhold utviklar seg mellom dei to, men usikkerheita i det å halde ei sakna kvinne skjult gjer det vanskeleg for Rasmus.

I Høysommer har musikken ei viktig rolle, og nokre gongar fører den handlinga framover på lik linje med replikkane. Morgenbladet skreiv i omtalen til filmen «Hvilken udelt nytelse er ikke Gunnar Syvertsens fotografering(…)Og Gunnar Sønstevold lar som vanlig musikken tale der all annen tale er overflødig, han er aldri påtrengende, han er der han skal være.»  Melodistrofene viser Sønstevold si allsidigheit og endrar karakter frå å vere storslåtte orkesterarrangement når vi følgjer dramatikk og lidenskap i handlinga, til mindre ensemble med jazzinspirert og utvida harmonikk i det Nina slår på radioen for å danse.

Grunna avgrensa tal på plassar i minikinoen anbefaler vi at publikum sender epost til minikino@nb.no eller ringer 23 27 60 43 for å førehandsreservere seter.

Samlingen Nettsidene