21

feb

Fagdag - Morsmålsdagen 2014

Tid: 21.02.2014
Sted: Litteraturhuset, Oslo, Wergelandsalen
Arrangører: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Det flerspråklige bibliotek, Leser søker bok

Bli med på markeringen av Morsmålsdagen 2014. Her får du blant annet høre foredraget "Morsmål og andre mål - Morsmålets verdi i hjem og skole" av professor og forsker ved MultiLing Bente Ailin Svendsen. Den danske poeten Yahya Hassan deltar i samtalepanel sammen med Inga Juuso og Veronica Salinas. Tema for samtalen er morsmål, språk og identitet og styres av Ali Esbati. Du får også muligheten til å høre Yahya Hassan lese diktene sine. Larry Lempert, leder av Internationella biblioteket i Sverige og ALMA-komiteen vil også holde foredrag.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi ønsker alle interesserte velkomne til fagdag med fokus på morsmål!

http://www.morsmalsdagen.no/

Samlingen Nettsidene