19

jan

Brevets historie. Boklansering av Fortidens stemmer

Torsdag 19. januar kl. 19.00

«I postombærernes vesker reiste brevene langt. Avstandene var ubegrensede, og brevene kom til å bli den viktigste kilden til folks kunnskap om hvordan det var andre steder», skriver historiker Erling Sandmo i forordet til første bind i bokserien Fortidens stemmer. Idéhistoriker Siv Frøydis Berg ved Nasjonalbiblioteket har skrevet innledende tekster til hvert enkelt brev, og nå møter de nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til samtale om tiden og historiene – og ombrevets rolle som samfunnets bindevev.

Anne Marit Jacobsen, Henrik Mestad, Laila Goody og Eindride Eidsvold leser brev fra boken.

Utstilling 19.1–18.2. Fortidens stemmer. Les mer.

samlingen nettsidene