02

des

Boklansering: Petter Dass (1647–1707) – Hvordan utgi en dansk-norsk dikterprest 300 år etter?

Petter Dass
Detalj av maleri fra 1684 i Melhus kirke

Kl. 14–15.30 i Slottsbiblioteket (gamle auditorium)

Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) lanserer sin nye, digitale utgave av Petter Dass' Katekismesanger. Boka utgis på Bokselskap.no. Katekismesangene har en oppsiktsvekkende og hittil ganske upåaktet historie som en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger Katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning og kommentarer. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Program:

  • Vigdis Ystad: Filologien, litteraturen og samfunnet
  • Jon Haarberg: iDass. Katekismesangene anno 2013
  • Ivar Roger Hansen: Katekismesangene i norsk kulturhistorie
  • Anne Eidsfeldt: Petter Dass' glemte mellommann i Christiania: Bokbinder, bokhandler og forlegger Friedrich Jacobsen Bruun 

Enkel servering.

Påmelding til Ellen Nessheim Wiger: ellen.wiger@nb.no , innen torsdag 28. november.

Velkommen!

Samlingen Nettsidene