06

mai

Barn XO – Ta språket

Tid: 06.-07.05.2014
Sted: Union Scene, Drammen
Arrangør: Fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold samt Deichmanske bibliotek

Tema for årets Barn XO-konferanse er barn, språk, bibliotek og samarbeid. Gjennom forelesninger og praktiske verksteder gir vi deg kunnskap, inspirasjon, ideer og nettverk. Blant høydepunktene kan vi nevne:

  • Foredrag ved forfatter Gro Dahle og litteraturpedagog Hanne Kiil fra Norsk barnebokinstitutt
  • Louise Overgaard fra Aarhus bibliotek foreleser om betydningen av partnerskap for å få mest mulig ut av knappe ressurser
  • Filippa Sveholm presenterer det finske prosjektet Ordkonst, som fokuserer på språkutvikling hos barn og unge. En helhetlig metodikk som med dette introduseres i Norge
  • Fire kreative parallellsesjoner

For mer informasjon om programmet og påmelding, se http://barnxo.no

Påmelding innen 16. mars 2014. Begrenset antall plasser.

Barn XO mottar tilskudd fra Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene