15

okt

5-fylkeskonferanse - Språk, mangfald og kommunikasjon

Tid: 15.-17.10.2013
Sted: Rica Hotel Parken,Ålesund
Arrangør: Fylkesbibliotekene i Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag

Fylkesbiblioteka i Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag har ein mangeårig tradisjon med "5-fylkeskonferansar" annakvart år. Dette er gode møteplassar for bibliotektilsette i dei fem fylka, og i år foregår denne konferansen i Ålesund 15.-17.10.

Språk, mangfald og kommunikasjon -  Ålesund 15.-17.10.

Innbyding, program og påmeldingsinformasjon  

Samlingen Nettsidene