Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

24.

mai

Opplysning, lesere og offentlighet - trykkekulturen i Norge på 1700-tallet

Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar 2016 Kl. 09.30—15.30 Ved utgangen av 1700-talllet var det etablert boktrykkerier i alle de fire norske stiftsbyene....

Les mer...
25.

mai

Bokbindhistorie - Workshop

Kl. 09.30—12.30 Inneholder ditt bibliotek eldre bokbind? Vil du utvide din kunnskap om eldre bøker og lære mer om bokbindshistorie? Bok- og papirkonservator...

Les mer...
26.

mai

Emigrantviser - Lars Bremnes og Kari Slaatsveen

Lars Bremnes - Foto: Martin Bremnes Kl. 19.00 Emigrantar forlèt det trygge og kjende og reiser inn i eit tilvære av uvisse. Med seg har dei eit håp...

Les mer...
30.

mai

Filmarkiv og opphavsrett - Seminar

Frå hittefilmen Petrograd i revolutionens tegn. Ukjent opphav, cirka 1917. Kl. 10.00–16.00 Filmarkiva har i dag tilgang på ulike digitale arenaer når...

Les mer...
31.

mai

Eit forsvar for den avgrensa biografien - Iselin Theien om C. J. Hambro

Kl. 18.00 C.J. Hambro var ein mann av store dimensjonar. Den politiske gjerninga hans strekte seg frå Stortinget til Folkeforbundet i Genève, og gjennom...

Les mer...
03.

juni

Utan lyd - Ina Blom om rock og estetikk

Kl. 19.00 Trass i at rocken er ei eksepsjonelt visuell musikkform, har rock-kritikken framfor alt fokusert på lyd. Lyd er sjølve kunstforma – resten...

Les mer...