26

okt

Konsert med Oslo Håndverker Sangforening

 

Oslo Håndverker Sangforening
Foto: Britta K. Bergersen

Kl. 14 i Auditoriet

Mannskor: Oslo Håndverker Sangforening
Dirigent: Espen Erdal
Solistinnslag: Njål Sparbo
Klaver: Julia Strelchenko

Musikk av: Johan Gottfried Conradi, Edvard Grieg, Halfdan Kjerulf, Thorvald Lammers, Rikard Nordraak, Franz Schubert m.fl.

Konferansier: Anne Jorunn Kydland, Nasjonalbiblioteket

Oslo Håndverker Sangforening
Konserten markerer at Nasjonalbiblioteket har fått i gave et rikholdig og interessant arkiv etter et av Norges eldste kor, Oslo Håndverker Sangforening (tidligerere Kristiania Haandverker Sangforening). Utklippsprotokoller, korrespondanse, fotografier, program, medlemslister og manuskripter viser at det 168 år gamle koret har stått sentralt i norsk offentlighet. Det har deltatt ved viktige anledninger i vår historie, sørget for tilvekst av nye komposisjoner og blitt møtt med levende interesse på sine konserter, gjerne med representanter fra kongehuset til stede. Foreningens arkiv gir nytt innblikk i norsk musikkhistorie, institusjonshistorie og kulturhistorie.

Arkivet er sortert og registrert, men ennå ikke katalogisert og søkbart på nb.no. Det kan imidlertid hentes frem til lesesalen i Mediateket.

Velkommen!

 

 

Samlingen Nettsidene