Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

02.

des

Det glade budskap. Hanne Ørstavik, Sturla Stålsett og Endre Ruset

Kl. 18.00 Hvordan skal vi tolke juleevangeliets budskap, og hva forteller teksten oss i dag? I historien om Jesu fødsel handler det også om de som vandret...

Les mer...
03.

des

Palmyra – et kulturelt og politisk ikon? Fortiden som våpen i borgerkrigens Syria

Kl. 12.00 Konstantinopeluniversitetet retter søkelyset mot kulturminners rolle i krig og krise, med vekt på det krigsrammede Palmyra. Christian Meyer,...

Les mer...
03.

des

Sansen for det moderne. Sigbjørn Obstfelder 150 år. Omvisning ved Marius Wulfsberg

Bilde fra utstillingen. Kl. 13.00 Sigbjørn Obstfelders forfatterskap markerer modernismens inntog i norsk litteratur. For ham var «mennesket blitt en...

Les mer...
05.

des

Bilder satt i system

Kl. 14–16 Olaus Magnus’ Carta Marina (1539) og Historien om de nordiske folkene (1555) vs. Underwood & Underwood Travel System (1907) Hvordan skapes,...

Les mer...
06.

des

Kjemikarane i Professorboligen

Kl. 13–15 På hjørnet av Frederiks gate og Kristian IVs gate ligg bygningen som går under namnet «Professorboligen», og som heilt fram til 1925 husa...

Les mer...
07.

des

På innsida

Kl. 14.00 Lurer du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket? Mellom freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg kan ein finne skattar som...

Les mer...