Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

09

sep

En musikalsk oppdagelsesreisende. Musikk av Maj Sønstevold

 

Maj Sønstevold. Foto: Jan Nordby

Lørdag 9. september kl. 14.00

Maj Sønstevold var alltid på søken etter ny kunnskap og inspirasjon. I 1960 tok hun og Gunnar Sønstevold med seg hele familien til Wien for å studere ved Akademie für Musik, og i 1967 fikk hun sin formelle komposisjonsutdannelse. Et ønske om å skrive mer musikk for konsertsalen vokste frem.

Konsertmusikken står i fokus når Siri Torjesen (sang), Andrew Cunningham (fløyte), Gonzalo Moreno (piano) og Elisabeth Sønstevold (harpe) fremfører et knippe av Maj Sønstevolds komposisjoner. Konserten ledes av Hilde Holbæk-Hansen.

Arrangementet er en del av serien «Maj Sønstevold 100 år »

Maj Sønstevold var blant våre mest aktive filmmusikk-komponister på 50- og 60-tallet, og skrev musikk til en mengde fjernsyns- og radioteatre, med radioteatret Dickie Dick Dickens som det mest kjente. Hennes konsertmusikk omfatter alt fra små solostykker til store orkesterverk, og hun var ikke minst en høyt respektert og elsket musikkpedagog. Særlig berømmes hun for sin enorme allsidighet og kunnskap om musikk, og for aldri å stivne i ett musikalsk uttrykk. Gjennom tre arrangementer vil Nasjonalbiblioteket denne høsten belyse ulike sider ved Maj Sønstevolds virke.

09.09 | En musikalsk oppdagelsesreisende. Konsert

19.10 | Lydkulisser: Maj Sønstevolds filmmusikk. Fagseminar

08.12 | Dickie Dick Dickens. Nyskrevet musikk av Erlend Skomsvoll. Framføres av NyNorsk messingkvintett