Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

07

feb

Sars’ sjødyr. Sara Östlund Nilsson om Georg Ossian Sars

 

Tirsdag 7. februar kl. 13.00–15.00

Georg Ossian Sars (1837–1927) studerte de minste plankton og de største hvaler med samme iver og nøyaktighet, og han har satt sitt avtrykk i vitenskapshistorien som en av de fremste norske biologene gjennom tidene.

Sara Östlund Nilsson er marinbiolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun forteller om sitt arbeid med arkivet etter Sars, som blant annet inneholder manuskripter og et stort antall plansjeverk som viser hans talent som illustratør. Hvilken rolle fikk Sars’ forskning i hans egen samtid, og hvordan er slike vitenskapshistoriske arkiv viktige for vårt moderne samfunn i dag?