Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

03

okt

På sporet av «centrum metallicum». Finn Erhard Johannessen om metallurgiske teoriar

 

Tysdag 3. oktober kl. 13.00–15.00

På 1600- og 1700-talet var det ei vanleg oppfatning at mineral blei danna i jordas indre og vaks oppover omtrent som planter. Dei kunne også utvikle seg ved å gå over til edlare mineral. Ved Årdal Koparverk i Sogn fanst det på byrjinga av 1700-talet ein direktør som delte desse oppfatningane og som også hevda at minerala eller metalla samla seg på dei høgste punkta på jorda. Han meinte eit slikt punkt, kalla centrum metallicum, fanst ved Hurrungane i Vest-Jotunheimen.

Finn Erhard Johannessen er professor i historie ved Universitetet i Oslo.