Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

29

sep

Vor berømte Landsmand. Henrich Steffens og norsk-tysk-dansk offentlegheit etter 1800

 

Fredag 29. september kl. 10.00–13.00

Henrich Steffens var norsk-dansk-tysk naturforskar, filosof og forfattar, og professor ved fleire tyske universitet. Marit Bergner, Jes Fabricius Møller og Odd Arvid Storsveen set søkelys på Steffens som politisk professor, og tilhøvet hans til N.F.S. Grundtvig og Henrik Wergeland. Steffens’ publikasjonar, som no blir digitaliserte, blir presenterte av Øivind Berg frå Nasjonalbiblioteket. Seminaret blir opna av noverande Steffens-professor i Berlin, Janke Klok.

PROGRAM

Kl. 10.00 Velkommen ved Ruth Hemstad, NB og Steffens-professor Janke Klok, Humboldt-Universität zu Berlin
Kl. 10.15 Marit Bergner, PhD, Berlin: Politisk professor i en oppbruddstid. Henrich Steffens 1806–1819
Kl. 10.45 Jes Fabricius Møller, prof. Aarhus/København: Henrich Steffens og N.F.S. Grundtvig
Kl. 11.15 Pause
Kl. 11.45 Odd Arvid Storsveen, prof. Oslo: Henrich Steffens og Henrik Wergeland
Kl. 12.15  Øivind Berg, NB: Samling, bibliografi og digitalisering – Henrich Steffens i Nasjonalbiblioteket
Kl. 12.45 Terje Torkildsen, Stavanger: Steffens-jubileet i Stavanger 
Kl. 12.55 Avslutning

 

Arr.: Nasjonalbiblioteket,  Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin og Prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, Universitetet i Oslo