Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

28

sep

Alltid oppreist. På sporet av en forfatter og et forfatterskap

 

Ebba Haslund

Torsdag 28. september kl. 18.00

Ebba Haslunds liv og virke er omfattende, internasjonalt og engasjert. Hun kjempet uavlatelig for de sakene hun brant for, som forfatter, debattant og medlem i litterære fora. Men hvem var hun egentlig, denne forfatteren som utviklet skrive- og debattstrategier for å forene 1900-tallets kvinneidealer og livet som intellektuell? Og hva betød det for hennes forfatterskap?

Janke Klok forteller om biografens fascinasjoner, gleder og tvil i sitt arbeid med en fortellende dokumentarbok om Ebba Haslunds liv og virke. Foredraget kommenteres av Thorvald Steen.

I forbindelse med arrangementet kan utvalgte manuskripter og brev av og fra Ebba Haslund ses i monter på Spesiallesesalen for privatarkiv.

Arr.: Norsk biografisk selskap og Nasjonalbiblioteket