Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

24

jan

Gåta bak Quisling. Nina Kroglund om Albert Viljam Hagelin

 

Quisling og NS-regjeringen. Hagelin nr. to fra venstre. Foto: Riksarkivet

Tysdag 24. januar kl. 18.00

Albert Viljam Hagelin har lenge vore ei gåte i norsk krigshistorie. Han spela ei svært viktig rolle både før og under den tyske okkupasjonen, og utan han ville neppe Quisling ha hatt den posisjonen i historia som han har. Men kjeldene om Hagelin er sparsame, og vi veit lite om korleis ein gullsmedson med jødisk bestefar kunne få så stor innverknad i det tyske og norske nazipartiet.

Korleis kan ein skildre karaktertrekk og motiv hos ein person som ikkje gjer noka iscenesetjing av seg sjølv? Nina Kroglund fortel om arbeidet med biografien Hagelin. Quislings høyre hånd, før Hans Fredrik Dahl kommenterer.

Arr.: Norsk biografisk selskap og Nasjonalbiblioteket