Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

23

mai

Husflid og hushold. Leseseminar om tekstene til Eilert Sundt

 

Eilert Sundt. Foto: Nasjonalbiblioteket

Tirsdag 23. mai kl. 15.00–17.00

Husflid og husliv er to sentrale begrep hos Sundt. Det er også to vidtfavnende begrep, og leseseminaret belyser dem gjennom utstillinger, entreprenørskap, etikk og estetikk.

 Brita Brenna, museolog/kulturhistoriker, UiO:

«Utstilling som metode – Eilert Sundt og industriutstillingene»

Eilert Sundt var en sann venn av industriutstillinger: utstillinger som æret og oppmuntret arbeidet. Han var utsending ved verdensutstillingen i London i 1862 og beskrev sin den knugende følelsen han fikk av å se Englands størrelse og makt. Men han fikk også en større forståelse for det norske folks dyder ved å se landet på avstand. Og i boka Om husfliden er utstillinger et av de midlene han mente kunne bidra til å gi... arbeidet en større verdighet. For Sundt var utstillinger en metode for sammenlikning av nasjoner og regioner, men det var også et redskap for å øke gjenstanders og arbeidets status.

Mikkel Bjørset Tin, filosof, Høgskolen i Sørøst-Norge:

«Husfliden i Norge – som entreprenørskap, etikk og estetikk»

Eilert Sundt skriver med begeistring om husfliden i Norge. Han ser den som et lovende botemiddel mot den sosiale nød som har fulgt med overgangen fra ekstensivt til intensivt landbruk omkring midten av 1800-tallet. Og Sundt går her foran i en felleseuropeisk reformbevegelse. Men hvordan er det husfliden skal virke som botemiddel, og virker den? Og hvilken funksjon har husfliden fått etter Eilert Sundts tid? Har vi i våre dager fremdeles husflid i Sundts forstand?

Tekster til lesning finner dere her.

Ingen forhåndskvalifikasjoner er nødvendige utover en interesse for Eilert Sundts virke og betydning for ettertiden. Man kan delta på de seminarene man selv ønsker, uten å forplikte seg til å møte hver gang. Men det er fint om man har lest noe av de foreslåtte tekstene. Leseseminar avholdes på ulike steder og sammen med ulike institusjoner som har relevans for det aktuelle temaet som står til diskusjon.

 Arr.: Nasjonalbiblioteket, Norsk Folkemuseum, Anno museum og Universitetet i Oslo ved fagene kulturhistorie og historie.