Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

21

mars

En ny fotohistorie? Fortellinger om norsk fotografi fra mellomkrigstiden til den digitale revolusjon

 

Foto: Mittet og Co, Kristian Hilsen. Nasjonalbiblioteket.

Tirsdag 21. mars kl. 10.00–16.00

De siste 100 årene har fotografiet gjennomsyret samfunnsutviklingen. Kodaks forenkling av bruken samt nye trykketeknikker sørget for at fotografiet fikk stor utbredelse på begynnelsen av det 20. århundre mens den virkelige ekspansjonen skjedde etter andre verdenskrig. Fortsettelsen kom med den digitale revolusjonen. Innen så forskjellige områder som kunst, medisin, propaganda, presse, familiefotografier, reklame, dokumentasjon, og til selfien, har fotografiet vært et viktig medium.

Hvordan kan man beskrive fotografiet i historien, dette komplekse fenomenet som griper inn på så mange områder?

Vi har invitert forfattere av norske fotohistorier og andre til å belyse saken. Et umulig prosjekt? Hvilke historier om fotografiet trenger vi fra kunst til kulturhistorie? Hvilke historier er viktige? Hva betyr det digitale skiftet?

Som utgangspunkt for refleksjon rundt de store linjene i denne perioden og hvordan denne kan presenteres som fotohistorie vil vi også fokusere på det konkrete: Fotografier fra arkiver og samlinger vil bli trukket frem og presentert.

Program

10.00     En ny fotohistorie?: Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket og Trond Bjorli, Norsk Folkemuseum
10.30    Er det mulig å skrive en fotohistorie?: Øivind Storm Bjerke, Universitetet i Oslo
11.00    Fotohistorie: Nokre perspektiv på ein tverrfagleg disiplin:Roger Erlandsen, NTNU.
11.30    En Fotohistorie med mange fotohistorier: Hanne Holm-Johnsen, Preus Museum.
12.15    Lunch
13.00    Fotohistoria – av och för vem? : Niclas Östlind, Gøteborgs Universitet
13.30    Fotografiets egen historie. Utgravingsarbeid i arkiver og samlinger: Harald Østgaard Lund, Nasjonalbiblioteket.
14.00    Det lokale i det nasjonale: Lisabet Risa.
14.30 Sakte bilder. Samtidsfotografi. Historiefortelling i nåtiden?: Christine Hansen, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen
15.00   

Fotopresentasjoner:

Fotografi som pedagogisk virkemiddel: Kristin Aasbø, Nasjonalbiblioteket.

Norsk mote flagger ut:Tone Rasch, Norsk Teknisk Museum

Bare blåbær! Edith Waage og fotohistorien: Anja Langgåt, Norsk Folkemuseum.

Bilder av alt: Arne B. Langleite, Norsk Teknisk Museum

Retusj og reprofotografi – bearbeiding til trykk:Jens Petter Kollhøj, Nasjonalbiblioteket

  Oppsummering
16.00 Slutt

Arrangementet er støtta av Norges Fotografforbund.