Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

19

okt

Lydkulisser: Maj Sønstevolds filmmusikk. Fagseminar

 

Torsdag 19. oktober kl. 12.00-16.00

Lyden av Trost i taklampa, Støv på hjernen og Fjolls til fjells kan vi takke komponisten Maj Sønstevold (1917—1996) for. Hun var en av våre mest aktive filmmusikk-komponister, og skrev musikk til en mengde fjernsyns- og radioteatre. Gjennom tre arrangementer vil Nasjonalbiblioteket denne høsten belyse ulike sider ved Maj Sønstevolds virke, og i dette fagseminaret ser vi nærmere på hennes omfattende og prisvinnende filmmusikk.

Mer informasjon og deltakere kommer.

Arrangementet er en del av serien «Maj Sønstevold 100 år »

Maj Sønstevold var blant våre mest aktive filmmusikk-komponister på 50- og 60-tallet, og skrev musikk til en mengde fjernsyns- og radioteatre, med radioteatret Dickie Dick Dickens som det mest kjente. Hennes konsertmusikk omfatter alt fra små solostykker til store orkesterverk, og hun var ikke minst en høyt respektert og elsket musikkpedagog. Særlig berømmes hun for sin enorme allsidighet og kunnskap om musikk, og for aldri å stivne i ett musikalsk uttrykk. Gjennom tre arrangementer vil Nasjonalbiblioteket denne høsten belyse ulike sider ved Maj Sønstevolds virke.

09.09 | En musikalsk oppdagelsesreisende. Konsert

19.10 | Lydkulisser: Maj Sønstevolds filmmusikk. Fagseminar

08.12 | Dickie Dick Dickens. Nyskrevet musikk av Erlend Skomsvoll. Framføres av NyNorsk messingkvintett