Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

14

mars

Silkeklær og gjestebud. Karen Arup Seip om luksusforbruk i Norge og Danmark på 1500-tallet

 

Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

Tirsdag 14. mars kl. 13.00–15.00

På 1500-tallet ble det i Danmark og Norge utstedt nye lover som skulle begrense forbruket av kostbare varer. Lovene omtalte hvem som kunne bære hvilke klær, hvor mange det var lov å be til bryllup og dåp, og hva slags gravminner man kunne oppføre.

I sin avhandling …inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke… har historiker og forskningsbibliotekar Karen Arup Seip tatt utgangspunkt i begrensningene luksuslovene satte. Hun har analysert forbruk av klær, smykker, våpen, mat og drikke hos adelen, og hun har sett på ulike måter å markere standstilhørighet på.