Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

13

juni

Lansering av ny portal: Statsmaktene

 

Kl. 13–15

I forbindelse med Norges feiring av at Grunnloven er 200 år, lanserer Nasjonalbiblioteket en egen inngang til digitalt materiale knyttet til statsmaktene.

Stortingsarkivet og Nasjonalbiblioteket har gjennomført et stort samarbeidsprosjekt om digitalisering av Stortingsforhandlingene. Stortinget har selv lagt dette materialet ut på nett. Nå gjøres dette og annet materiale tilgjengelig og søkbart på Nasjonalbibliotekets sider. I denne anledning inviteres det til lanseringsseminar.

Program:

13.00 Velkommen ved konstituert nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold
13.05 «Statsmaktene». Demonstrasjon av tjenesten ved Petter Rønningsen
13.25 «Frå ytterste fortvilelse til mål?» Om arbeidet med tjenesten, ved førsteamanuensis Arne Solli, Universitetet i Bergen
13.45 Pause med boller og kaffe
14.05 «Stortingsforhandlingene på nett sett fra Stortingsarkivets side», ved historiker og rådgiver Marthe Hommerstad, Stortingsarkivet
14.20 «Tjenesten sett fra et juridisk og historisk brukerperspektiv» ved professor Ola Mestad, Universitetet i Oslo
14.40 «Politisk offentlighet i Norge i og etter 1814» ved forskningsbibliotekar Ruth Hemstad
15.00 Mulighet for besøk i utstillingen «Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år»

Påmelding innen 11. juni til Johanne.Ostad@nb.no

Velkommen!