Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

13

okt

Barnleg kunst. Anna Fiske, Reidar Aasgaard og Vera Micaelsen

 

Fredag 13. oktober kl. 18.00

Barn ser og opplever verda med andre auge enn vaksne. Korleis les vi tekster skrivne av barn? Har dei kunstnarisk verdi? Og kva fortel tekstene og teikningane i utstillinga «In spe» om barna som kom til å bli kjende forfattarar?

Forfattar og illustratør Anna Fiske har snakka og skrive engasjert om den inspirerande undringa som kjem til syne i måten barn skriv og teiknar på. Idéhistorikar Reidar Aasgaard har dei siste åra leia eit forskingsprosjekt som ser på førestillingar om barndom gjennom kulturhistoria. No møter dei forfattar og programleiar Vera Micaelsen til samtale om barnleg kreativitet og forfattaren som barn.

Les meir om utstillinga In spe