Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

10

okt

Nattløperne. Willy Pedersen om Eilert Sundt og sedelighet

 

Tirsdag 10. oktober kl. 19.00

«Natteløberiets altfor løse elskov og plumpe liderlighed» ble ansett som et problem på bygdene i Norge på midten av 1800-tallet. Nattlige beilere dro på sengebesøk til bygdas unge jenter, og resultatet ble et stort antall «uægte fødte børn», økonomiske utfordringer og moralsk fordømmelse. I sin beretning Om sædelighetstilstanden i Norge (1857) fordømte folkelivsgransker Eilert Sundt i utgangspunktet bygdelivets skikker, men underveis ble han mer opptatt av de historiske og sosiale sammenhengene. Var det virkelig mangel på moral som førte unge elskende sammen i nattens mulm og mørke?

Sosiolog Willy Pedersen har forsket mye på seksualitet og sedelighet i Norge. Nå ser han nærmere på virkningene Sundts beretninger fikk for det norske folkelivets forlystelser.

Foredraget er en del av Nasjonalbibliotekets markering av samfunnsforskeren Eilert Sundts 200-årsjubileum.

23.10 | Det reisende folket. Thor Gotaas om Eilert Sundt

31.10 | Camilla Stoltenberg om Sundt og folkehelse