06

mai

Seminar: Digitale kildeutgivelser

 

Foto: Nasjonalbiblioteket

Tid: Onsdag 6. mai, kl. 12.30
Sted: Det lille auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo 

Hva betyr digital teknologi for etablering og utgivelse av historiske kilder? Hvilke muligheter byr moderne teknologi på? Hvilke utfordringer skaper den? Med dette seminaret ønsker vi å se nærmere på hva det vil si å utgi kilder i dag. Bidragsyterne er blant de fremste spesialistene på moderne kildeutgivelser i de nordiske landene.

 

Program

12.30
 
  Velkommen v/ Nasjonalbiblioteket
 
12.45
 
  Mats Dahlström, Högskolan i Borås: «Utgåvor som fönster»
 
13.15
 
  Ellen N. Wiger, Nasjonalbiblioteket: «Digital kildeutgivelse i Nasjonalbiblioteket»
 
13.45
 
  Pause med enkel servering
 
14.15
 
  Hilde Bøe, Munchmuseet: «Edvard Munchs tekster. Arkiv vs. utgave»
 
14.45
 
  Katrine Frøkjær Baunvig, Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet: «At tekstminere et forfatterskab – old school humaniora på speed»
 
15.15
 
  Pause
 
15.30
 
  Mette G. Ekker, Seksjon for kildeutgivelse ved Riksarkivet: «Tanker rundt vitenskapelig kildeutgivelse på nett»
 
16.00
 
  Lansering av kildeutgivelsen Mor Korens dagbøker, ved Bente Lavold og Karen Arup Seip
 
    Avslutning
     

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Meld deg på her .

Spørsmål til arrangementet kan rettes på e-post til  Bente Granrud .

Velkommen!

samlingen nettsidene