27

mai

Norsk biografisk selskap: årsmøte og foredrag om Johan Ludwig Mowinckel

 

Kl. 17.45–20 i "Slottsbiblioteket" (det gamle auditoriet)

Kombinert årsmøte og foredrag (årsmøte: 17.45–18.00, foredrag:18.00–20.00)

Sindre Hovdenakk holder foredraget
Johan Ludwig Mowinckel: Liberalisme eller pragmatisme?

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943) var norsk stats- og utenriksminister i tre perioder. Han var Venstres ubestridte leder i størstedelen av mellomkrigstiden, men ble også den siste statsministeren fra Norges eldste parti. Mowinckel representerte en særegen blanding av kulturradikalisme og verdimessig liberalitet på den ene siden, og økonomisk liberalisme og frihandelstro på den andre siden. Han var mannen i midten av norsk politikk i en periode da den politiske radikalismen var i vekst både til høyre og til venstre. Johan Ludwig Mowinckel kan sies å representere en norsk liberal tradisjon som langt på vei forsvant etter andre verdenskrig.  Var hans politiske og holdningsmessige valg styrt av ideologisk overbevisning, eller var det snarere snakk om en utpreget pragmatisme som sprang ut av hensynet til Venstres posisjon som landets naturlige styringsparti?

Kommentar ved Hans Fredrik Dahl.

Velkommen!

             

Samlingen Nettsidene