30

april

Seminar: På vei mot en generell, nasjonal tesaurus?

 

kl. 10–16

Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Oslo har nylig startet et forprosjekt for å skaffe innsikt i og oversikt over hva det vil innebære å få på plass en generell, nasjonal tesaurus i Norge.  På bakgrunn av dette inviteres alle med interesse for kunnskapsorganisering til et seminar for å lodde stemningen for- og realismen ved å utvikle en nasjonal tesaurus.  Vi ønsker også å få innspill til hvilke potensielle vokabularer og samarbeidspartnere vi kan trekke inn i det videre arbeidet.  Mulige – gjerne kreative – anvendelser av en felles tesaurus vil også bli diskutert.

Se fullstendig program

Meld deg på her  – innen onsdag 23. april.

For eventuelle spørsmål kontakt Oddrun Ohren: Oddrun.Ohren@nb.no /23276257

Samlingen Nettsidene