04

juni

Norsk lydarkivkonferanse

 

Onsdag 4. juni og torsdag 5. juni på  Campus Helgeland i Mo i Rana

Lydarkivkonferansen er et forum og møtested for alle som er opptatt av musikk og andre lydopptak.  Strømmetjenester, opphavsrett og digital formidling av arkivmateriale betyr muligheter, men også utfordringer, for alle som produserer, formidler og arkiverer musikk.  Programmet belyser temaet formidling fra ulike innfallsvinkler – musikeren Bugge Wesseltoft vil snakke om sine betraktninger omkring nye formidlingsarenaer, NB-jurist Espen Søyland tar for seg den juridiske siden av lydformidling, mens Thomas Bårdsen ser på bevaringsaspektet. Se fullstendig program  her .

Arrangørene har inngått avtale med Rica Meyergården Hotel som ligger i gåavstand fra campusen. De som ønsker overnatting, bes reservere rom her samtidig med påmelding . Det er ingen påmeldingsavgift, men bindende påmelding fra 1. mai for hotellpakker. På grunn av flytilbudet og et begrenset antall forhåndsreserverte rom anbefaler vi at du melder deg på og bestiller billetter så tidlig som mulig.
Vi orienterer også om at Arkivnettverket for pop og rock holder neste møte på NB i Rana rett etter lunsj 5. juni, kl. 14-17.

Samlingen Nettsidene