18

mars

"Ekte fotografi" – fotografi, postkort og naturkatastrofer

 

Storflommen 1927 (postkort)
Fotograf: Carl Normann, Hamar

Kl. 18–20 i Auditoriet

Harald Østgaard Lund holder lysbildeforedraget: "Ekte fotografi" – fotografi, postkort og naturkatastrofer

Bildene av naturkatastrofer har endret med sine medier: fra veggmalerier og mosaikker i bysantinsk kirkekunst, via tresnitt og andre trykkteknikker på papir, til televisjon, flatskjermer og mobiltelefoner. I de første tiårene av det 20.århundre bragte fotografiske postkort en flom av nye bilder.

Med eksempler fra norsk fotografi- og mediehistorie er det mulig å se hvordan nye teknikker, og former for produksjon og distribusjon, har skapt nye forestillinger, og derigjennom nye måter å forstå og forholde seg til naturkatastrofer. Samtidig har også katastrofene og ulykkene satt dyptgripende preg på både produksjon og forståelse av fotografi.

Foredraget arrangeres av Fotohistorisk forening i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Velkommen!

 

Samlingen Nettsidene