24

april

Seminar og boklansering: Th. Kittelsen (1857–1914)

 

Theodor Kittelsen (1857–1914)
Tegning av Christian Krohg

Kl. 12–15

Blaafarveverket har ansvaret for å markere Theodor Kittelsens hundreårsminne 2014 og inviterer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket til seminar.

Program:

  • Konstituert nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold ønsker velkommen
  • Tone Sinding Steinsvik: Velkommen og Kittelsenåret 2014
  • Arnhild Skre: Kittelsens livsmyte og andre sannheter
  • John David Nielsen: Kittelsen og det norsk-nasjonale
  • Stein Grieg Halvorsen: Et personlig minne om Kittelsens kunst
  • Sverre Følstad: Presentasjon av kunstboken til Blaafarveværkets utstilling

Kl 13.15–13.45  Pause med enkel servering

  • Finn Skårderud: Det lekne mennesket – melankoli og humor hos Kittelsen
  • Møyfrid Tveit: Tegneren Kittelsen
  • Audun Johannes Mørch: Kittelsen og Russland
  • Arthur Tennøe: Nasjonalbibliotekets Kittelsen-ressurser

Kl. 14.45  Avslutning

Påmelding til Arhur Tennøe: arthur.tennoe@nb.no

Velkommen!

Samlingen Nettsidene