19

nov

Norsk biografisk selskap: Foredrag om Halvdan Koht

 

Kl. 18–20 i Slottsbiblioteket

Åsmund Svendsen:
"Annalisten Koht"

Sommeren 1918 opprettet Halvdan Koht en ny streng vane. De neste 27 ½ år noterte han ned hva han hadde gjort hver dag, time for time. Som sin egen annalist registrerte han livet sitt i stikkordform. I 1941 fikk dette arbeidet en ny form ved at han ga ut den første av i alt fire bøker om Norges krig – preget av at forfatteren er aktør i sin egen beretning. Hva gjør biografen i møte med et menneske som stadig registrerte og kommenterte sitt eget verk gjennom annaler og historieskriving?

Foredraget er basert på Åsmund Svendsens arbeid med biografien Halvdan Koht. Veien mot framtiden (2013)

Kommentar ved Olav Njølstad

Møtet er åpent for alle. 

Velkommen!

 

 

Samlingen Nettsidene