30

jan

Utstillingsåpning: Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år

 

Kl. 11 i Auditoriet

Program:

11.00 Vigdis Moe Skarstein ønsker velkommen
11.10 Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år – forskningsbibliotekar Arthur Tennøe om utstillingen.
11.20 "Nye bilder fra 1814" ved forskningsbibliotekar Ruth Hemstad
11.30 Musikalsk innslag ved Annbjørg Lien
11.40 Statssekretær Knut Olav Åmås foretar den offisielle åpningen av utstillingen

Tohundreårsjubileet for Grunnloven markeres med en digital utstilling av 200 bilder som har vært med på å forme forestillingene om et norsk nasjonalt fellesskap, fra perioden 1814–2014. Hvilke kulturelle og kunstneriske motiver og symboler har vært med på å bygge og feire dette fellesskapet, og hvordan har de samme symbolene også inngått i forsøk på å endre og problematisere dette? Bildene har vært tilgjengeliggjort på ulike måter, og mange har vært del av nasjonale bildeserier. Materialet som viser motiv- og medieutviklingen er hentet fra en rekke bildeformer, fra fargeakvatint til fotografi, fra postkort til nettbilder. Mangfoldiggjøring og spredning av kulturproduksjonen har vært mulig gjennom stadig nye medier, med nye budskap, selv om motivene i seg selv kan være identiske, i nye montasjer.

Utstillingen blir stående til 5. september 2014.

Se også:

Nasjonalbibliotekets artikkelsamling Å feire en nasjon  som tematiserer etablering og bruk av nasjonale symboler og nasjonale feiringspraksiser. Artikkelsamlingen er nummer 1, 2014 av Nasjonalbibliotekets skriftserie Bibliotheca Nova – en formidlingskanal for bibliotekutvikling. 

Samlingen Nettsidene