11

juni

Bibliotek, kulturarv og samfunn i endring – perspektiver fra Sør-Afrika

 

Ellen Tise
Fotograf: Pirjo Sallmen

Kl. 9.30 i Slottsbiblioteket

Ellen R. Tise, Senior Director for Bibliotek og informasjonstjenester, Stellenbosch University (Sør-Afrika) deler sine perspektiver på kulturarv og bibliotekets sosiale roller i dagens Sør-Afrika.

Bidrar bibliotek og andre kultur- og kunnskapsinstitusjoner til demokratisering av kunnskap på ulike måter i ulike land? Sør-Afrika har opplevd unike sosiale endringer og politiske overganger de siste to tiår. Opphevelsen av apartheid satte fokus på demokratisering og tilgang til informasjon for alle. Hvilke samfunnsroller har bibliotek og kulturinstitusjoner i Sør-Afrika i dag? I foredraget The influence of libraries and other knowledge institutions in reinforcing South Africa’s democracy  vil hun dele sine tanker om biblioteks rolle i livslang læring til støtte for demokrati.
Forelesningen vil foregå på engelsk.

Påmelding til beacon@nb.no innen fredag 7. juni.

samlingen nettsidene