05

juni

Norsk biografisk selskaps årsmøte: Hans Fredrik Dahl om selvbiografien

 

Hans Fredrik Dahl
Foto: Studio Vest

Kl. 18-20 i Slottsbiblioteket

Norsk biografisk selskap holder kombinert års- og medlemsmøte. 

Kveldens foredrag:
Hans Fredrik Dahl: I en særstilling? Selvbiografien som sjanger.

I 2012 utkom historikeren og biografen Hans Fredrik Dahls “intellektuelle erindringer” under tittelen Fra Pax til paven: Minner og meninger. Her reflekterer han også inngående over biografisjangeren. Enkelte lot seg kanskje overraske over at Dahl tok til orde for å betrakte selvbiografien som en helt egen sjanger, adskilt fra biografien i sin alminnelighet. I dette foredraget utdyper han sitt syn på forholdet mellom biografi og selvbiografi. Foredraget kommenteres av Guri Hjeltnes – historiker, forfatter og direktør ved Senter for studier av Holocaust og
livssynsminoriteter.

Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Samlingen Nettsidene