16

mars

Propaganda! – omvisning i utstillingen

 

Vladimir Majakovskij (1893–1930) og Aleksandr Rodtsjenko (1891–1956): Les bladet «Den unge garde» (1924)
Fargelitografi, Nasjonalbiblioteket St. Petersburg

Kl. 13

Omvisning i utstillingen ved kurator Daniela Büchten

Utstillingen viser det ypperste av russisk plakatkunst fra mellomkrigstiden, samt plakater fra den norske arbeiderbevegelsen fra samme periode.

Mange russiske plakater fra mellomkrigstiden regnes som eksempler på det aller beste innenfor internasjonal avantgarde. Aleksandr Rodtsjenko, El Lisitskij, Valentina Kulagina og Gustav Klutsis er blant kunstnerne som vises i utstillingen som Nasjonalbiblioteket har laget i samarbeid med Nasjonalbiblioteket i St. Petersburg. Det er 83 år siden russiske plakater sist ble vist i et slikt omfang i Norge, den gangen i utstillingen Sovjetkunst i kunstnerforbundet i Oslo. 

Nasjonalbiblioteket gir ut en utstillingskatalog i samarbeid med forlaget Press. Utstillingen vil også vises på Hå Gamle Prestegård i perioden 8. juni-25. august 2013.   

Utstillingen blir stående i Nasjonalbiblioteket til 25. mai 2013. 
Se også nettutstillingen !

Samlingen Nettsidene