05

sep

Søk etter bustader og slekt

 

Tysdag 5. september kl. 13.00 gir Norsk lokalhistorisk institutt gode råd og tips for lokalhistorie og slektsforsking, og for søk i samlinga og på nettsida Lokalhistoriewiki.

samlingen nettsidene