07

mai

Ved Observatoriet – vitenskapshistorisk kollokvium

 

Sjøslaget i lyngør i 1812
Akvarell av O.J.S. Sebøye (1824) Eier: Bergen Sjøfartsmuseum

Kl. 13-15 i Slottsbiblioteket

Da helvete kom til Lyngør. Dikt og virkelighet omkring et sjøslag i 1812
Foredrag ved Knut Heidem, pensjonert bibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

Kieltraktaten av 14. januar 1814 var en følge av stormaktsalliansene som ble skapt i 1812. Kan slaget i Lyngør sees i lys av disse alliansene?

Samlingen Nettsidene