Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

25

mai

Bokbindhistorie - Workshop

 

Kl. 09.30—12.30

Inneholder ditt bibliotek eldre bokbind? Vil du utvide din kunnskap om eldre bøker og lære mer om bokbindshistorie? Bok- og papirkonservator Nina Hesselberg-Wang og forskningsbibliotekar Anne Eidsfeldt vil gi en enkel innføring i struktur, stil og materialbruk på bokbind utført i perioden ca. 1500–1900. De vil også peke på hvorfor bokbind må studeres i de sosiale, kulturelle og kommersielle miljøene bindene ble produsert og benyttet i; Hva kan bokbindet fortelle om eierens sosiale og økonomiske status, og hva kan bindene si om bøkenes funksjon og tiltenkte bruk? De vil også foreslå hvordan bokbind på en enkel måte kan beskrives i kataloger. På workshopen vil du bli vist en rekke eksempler på bokbind fra 1500- til 1800-tallet fra Nasjonalbibliotekets rikholdige samling.

Workshopen er spesielt rettet mot dem som arbeider med eldre boksamlinger i bibliotek, men er ellers åpen for alle interesserte.

Det vil bli tjue minutters kaffepause ca. kl. 11.00 - 11.20.

Ved spørsmål, ta kontakt med Anne Eidsfeldt Anne.Eidsfeldt@nb.no

Påmelding innen 18. mai.

I forbindelse med workshopen vil det tirsdag 24. mai arrangeres et bokhistorisk seminar. Les mer om det her.